Odpowiedzi

2010-04-05T15:19:18+02:00
Domyślam się, że chodzi o sprawę Katynia? W takim razie tak:

Podczas kampanii wrześniowej ZSRR w porozumieniu z III Rzeszą Niemiecką rozbroiło i aresztowało armię polskich oficerów. Żołnierzy umieszczono w trzech rosyjskich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Przetrzymywano ich w nieludzkich warunkach i zmuszano do ciężkiej pracy fizycznej. Dodatkowo na traktowanie oficerów źle wpływał fakt, że głośno wyrażali oni swoje zdanie o ZSRR i uważali armię Stalina za wrogów. Po pewnym czasie władze obozowe doszły do wniosku, że jeńcy nie wykazują chęci zmiany postępowania i poglądów. W związku z tym postanowiono ich wymordować. Zbrodni dokonano wiosną 1940 roku w smoleńskim lesie. Oficerowie zostali zamordowani strzałem w tył głowy. Ze związanymi rękami i zakneblowanymi ustami zostali wrzuceni do zbiorowych mogił w Katyniu, Piatichatkach i Miednoje. Władze Polskie napawał wątpliwościami fakt, że przestało dochodzić listu od oficerów, a wiadomości wysłane do nich wracały pod adres zwrotny. Podczas formowania armii Polskiej wystosowano żądanie do Stalina, aby uwolnił polskich jeńców. Władze ZSRR nie zgodziły się na to. Oficjalna wersja była taka, że niemożliwe jest odstąpienie od karania jeńców wojennych. Przyczyna tego, jednak była taka, że jeńcy byli już wtedy po prostu wymordowani. Zbiorowe mogiły odkryto dopiero 2 lata po zbrodni. ZSRR oskarżyło o zbrodnię Niemców, podając do wiadomości publicznej informację, że podczas odbijania obozów żołnierze niemieccy zamordowali jeńców. Dokładne badania wykazały jednak, że jeńcy zostali zamordowani, nie w 41 roku kiedy Niemcy odbijali obóz, a rok wcześniej. Wersja Stalina była jednak utrzymywana przez cały czas trwania rządów komunistycznych w Polsce. W latach 90 dopiero rząd rosyjski przyznał, że zbrodni dokonało NKWD. Do dziś jednak sprawa Katynia nie została wyjaśniona, a sprawcy ukarani. Cały czas jest to sprawa sporna w kontaktach polsko - rosyjskich.

Mam nadzieję, że pomogłam:)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T15:21:51+02:00
Zamordowania polskich oficerów na wschodzie w czasie 2 wojny Światowej dokonali Rosjanie. Wykonywali je żołnierze specjalnie do tego wybrani. Zabijano polskich żołnierzy poprzez strzał w tylną część czaszki w potylicę. chowano ich w grobach masowych po kilkaset osób. Przedtem mieszkali w barakach.