Uzupełnij zdania dotyczące kręgowcói i bezkręgowców.
Ukłąd krwionośny u bezkręgowców znajduje sie po..............stronie ciała
u bezkręgowców układ krwionośny najczęściej jest.............. a u......... zamknięty
Pokrycie ciała w postaci skóry złożonej z dwóch warstw wystepuje u..........
Szkielet wewnętrzny jest charakterystyczny dla........... a szkielet zewnętrzny dla............
Bardzo proszę o rozwiązanie :))

1

Odpowiedzi

2010-04-05T15:09:34+02:00

Układ krwionośny u bezkręgowców znajduje się po grzbietowej stronie ciała
u bezkręgowców układ krwionośny najczęściej jest otwarty, a u kręgowców zamknięty
Pokrycie ciała w postaci skóry złożonej z dwóch warstw występuje u kręgowców.
Szkielet wewnętrzny jest charakterystyczny dla kręgowców, a szkielet zewnętrzny dla bezkręgowców.

13 4 13