Odpowiedzi

2010-04-07T13:57:37+02:00
---Ek, Ep i Ec w ujęciu kwantowym :
Skwantowanie promienia obit elektronu pociaga za sobą kwantowanie Ek, Ep i Ec, które teraz
przedstawiają się następująco :
---Ekn = k*e2/2rn gdzie rn jest promieniem n-tej dozwolonej orbity /kwantowanym główną liczbą kwantową n / :
Ekn = k*e2/2 * 4π2*k*e2*m/n2*h2 = [1/n2]*2π2*k2*e4*m/h2

Ek1 = k*e2/2r1 = 9*10(9)Nm2/C2 *[1,6*10(-19)C]2 / 106*10(-12)m = 21,7*10(-19)J =
Ek1 = 13,6 eV / po podzieleniu przez 1,6*10(-19) J/eV/.
Ek2 = 13,6 eV/4 = 3,4 eV
Ek3 = 13,6 eV/9 = 1,5 eV
Ek4 = 13,6 eV/16 =0,85 eV

---Epn = - k*e2/rn = - k*e2 * 4π2*k*e2*m/n2*h2 = [-1/n2]*4π2*k2*e4*m/h2

Ep1 = - k*e2/r1 = - 9*10(9)Nm2/C2 *[1,6*10(-19)C]2 / 53*10(-12)m = 43,5*10(-19)J =
Ep1 = - 27,2 eV
Ep2 = - 27,2 eV/4 = - 6,8 eV
Ep3 = - 27,2 eV/9 = - 3,0 eV
Ep4 = -27,2 eV/16 = - 1,7 eV

---Ecn = - k*e2/2rn = - k*e2/2 * 4π2*k*e2*m /n2*h2 = [-1/n2]*2π2*k2*e4*m/h2

Ec1 = - k*e2/2r1 = - 13,6 eV
Ec2 = - 3,4 eV
Ec3 = - 1,5 eV
Ec4 = - 0,85 eV

Ek, Ep i Ec kwantowane są przez liczbę n w postaci :
---Ekn = [1/n2] *Ek1
---Epn = [-1/n2] *Ep1
---Ecn = [-1/n2] *Ec1

Semper in altum………………………………….pozdrawiam

PS. W razie wątpliwości – pytaj.