Porszę o przygotowanie informacji na prezentacje epoki baroku na lekcje jezyka polskiego!!!

Barok:
1.Charakterystyka.
-geneza nazwy
- ramy czasowe epoki
- cechy charakterystyczne
- tło historyczne
2.Nurty
-dworski
-ziemiański
-metafizyczny
3.Tórcy literatury barokowej
4. Sztuka barokowa:
-malarstwo
-architektura
-muzyka
5. Filozofia.
- Kartezjusz
- Pascal
- inni filozofowie
6. Sarmatyzm
- ogólne pojęcie
- wzorcowy szlachcic Sarmata
- cechy sarmatyzmu
7.Żródła (podawaj każde żródło, skąd czerpiesz te informacje)

Daje naj!!!
Prosze, aby to nie były same regułki z internetu.

1

Odpowiedzi

2010-04-05T17:52:20+02:00
Wypożycz książkę z biblioteki o baroku albo wpisz w internecie barok. Powinny być informacje na ten temat. :]