Odpowiedzi

  • hnk
  • Początkujący
2010-04-05T15:38:01+02:00
Argumenty, które możesz wykorzystać w referacie:

producenci, najczęściej rośliny, stanowią pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego. są podstawą sieci zależności pokarmowych. są samożywne,

rola producentów:

stanowią podstawę pokarmową dla konsumentów I rzędu - roślinożerców.
opdowiadają zachowanie równowagi w przyrodzie

Konsumenci- grupa organizmów cudzożywnych.
Konsumenci I rzędu to roślinożercy bazujący na producentach
Konsumenci II, III itd. rzędu- drapieżniki pożywiąjący się konsumentami I rzędu

Rola konsumentów:
odpowiadają za utrzymanie równowagi w przyrodzie poprzez zjadanie poprzedniego ogniwa( w ten sposób nie pozwalają domiować jednemu gatunkowi)

Zarówno konsumenci jak i producenci są niezbędymi elementami łańcucha pokarmowego. Brak któregokolwiek z nich spowodowałby drastyczne zmiany i w efekcie zerwanie tego łańcucha.


Różnorodność biologiczna sprzyja zachowaniu równowagi ekologicznej ponieważ:
przy wielu gatunkach zwierząt i roślin, w razie wyginięcia któregoś z nich, mogą znaleźć się inne gatunki o podobnych wymaganiach i cechach, które zajęłby jego miejsce w łańcuchu i zapobiegły zniszczenia się tego lańcucha.12 4 12
2010-04-05T15:41:49+02:00
Ekosystem to fragment przyrody w którym zachodzą relacje między producentami a konsumentami. Producentami są rośliny. Konsumenci to grzyby i zwierzęta. Konsumenci wytwarzają jedzenie dzięki procesowi fotosyntezy oraz chemosyntezy.
Konsumenci nie mogą wytwarzać pokarmu i dlatego zjadają inne rzeczy wytworzone przez producentów. Bez konsumentów równowaga ekosystemu została by zachwiana.
10 3 10
2010-04-05T16:03:27+02:00
Producentami są organizmy fotosyntetyzujące, czyli rośliny. Są one żywicielami wszystkich innych istot.
Konsumenci nie potrafią wytwarzać (produkować) substancji organicznych. Muszą się więc żywić substancjami wytworzonymi przez producentów.
Wśród konsumentów można wyróżnić:
Konsumentów, którzy zjadają żywych producentów
Konsumentami zjadającymi producentów są wszystkie zwierzęta roślinożerne. Konsumentów, którzy odżywiają się producentami, nazywamy konsumentami pierwszego rzędu.
Konsumentów, którzy zjadają innych konsumentów
Zwierzęta żywiące się roślinożercami określamy jako konsumentów drugiego rzędu.
Konsumentów, którzy zjadają martwe szczątki
Są to zwierzęta żywiące się martwymi szczątkami roślin lub zwierząt.

9 4 9