1. Przeprowadzić reakcję chemiczną aby z Mg0 uzyskać samo Mg.
2. Przeprowadzono doświadczenie w którym:
do probówki z wodą i fenoloftaleiną dodano biały proszek.
OBSERWACJA : pojawia się malinowe zabarwienie roztworu.
Czy na tej zasadzie można odróżnić tlenek zasadowy od wodorotlenku zasadowego. Odpowiedź uzasadnij.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T16:47:46+02:00
A)Redukcja tlenku magnezu węglem:

2MgO + C----> 2Mg+ CO2


b)Niestety nie można odróżnić w ten sposób tlenku zasadowego od wodorotlenku bo gdy dodamy tlenek aktywnego metalu to w środowisku wodnym utworzy się wodorotlenek, więc roztwór w tych dwóch przypadkach zabarwi się na kolor malinowy.