Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T15:48:13+02:00
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich powstały 30 grudnia 1922 roku zapoczątkował komunizm. Początkowo składał się z 4 republik: Rosji, Białorusi, Ukrainy i Zakaukazu. Pośmierci Leniana w 1924 roku o władze walczyli: Lew Trocki i Józef Stalin(wygrał). Państwobolszewickie:
- łamanie praw człowieka(brak wolności słowa)
-istniała tylko 1 partia
-brak parlamentu
-tępili głoszenie poglądów sprzecznych z ideologią komunistyczną
- systematycznie wpajali ludziom przekonania komunistyczne (indokrynacja)
szerzyli kult wodza
-wódz był nieomylny, wszechwiedzący i dobry (były to kłamstwa)
-rozbudowanie policji komunistycznej (NKWD) utrzymywała ona społeczeństwo w bezwzględnym posłuchu
-wielka czystka 1937-1938 (główniw pozbywali się żydów, bo ich niecierpieli)
-rozbudowa łagrów(obozy koncentracyjne) na Syberii
-gospodarka sterowana centralnie
-industrializacja
-kolektywizacja rolnictwa (przymusowe upaństwiawianie ziemi i tworzenie i tworzenie kotchozów)


ZSRR powstał w 1922 roku. Było to państwo zamieszkałe przez różne narodowości. Pod względem politycznym ZSRR był państwem dyktatorskim. Prawa obywateli tego państwa zagwarantowane w konstytucji były łamane.

10 4 10