Ustawą z dnia 26 marca 1982 r. powołano do życia Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu.

Dopasuj litery do odpowiedniego trybunału :

Trybunał Konstytucyjny :
Trybunał Stanu :

A) Sejm na swoim pierwszym posiedzeniu powołuje Trybunał w nowym składzie.
B) Orzeka w sprawie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją.
C) Składa się z 15. sędziów wybieranych przez Sejm na 9 lat.
D) Może poprzestać na stwierdzeniu winy oskarżonego.
E) Orzeka o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznej.
F) Orzeka o zgodności z Konstytucją przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe.
G) Odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem ponoszą także posłowie i senatorowie.
H) Za popełnione przestępstwo Trybunał orzeka kary zgodnie z prawem karnym.

--
Na podstawie wiedzy o najnowszej historii Polski uzasadnij potrzebę istnienia Trybunału Stanu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T16:44:08+02:00
Trybunał Konstytucyjny : a, b, c, f, e
Trybunał Stanu : d, g, h

Trybunał Stanu istnieje by:
-osądzać przedstawicieli władz państwowych takich jak: prezydent, premier, ministrowie, prezes NBP, prezes NIK, członkowie KRRiT, kierowników ministerstw, naczelnego dowódce sił zbrojnych, posłów i senatorów
-osądzać za naruszenie Konstytucji lub ustawy, a w przypadku prezydenta także za przestępstwa pospolite i skarbowe (prezydent może być karany tylko przez trybunał stanu)

I dobrze ktoś ich musi pilnować xD
Mam nadzieję, że pomogłam ;).