Chlor można otrzymać w reakcji tlenku manganu IV z kwasem solnym. Produktami tej reakcji oprócz chloru są chlorek manganu II i woda:
a) zapisz równanie tej reakcji
b) uzgodnij to równanie na podstawie bilansu elektronowego
c) oblicz, ile dm³ chloru w warunkach normalnych można otrzymać z 8,7g tlenku manganu IV, zakładając 100% wydajność tej reakcji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T16:09:52+02:00
Reakcja:

a)....MnO2 + ..4..HCl -----> ....MnCl2+.....Cl2 +..2.H2O

b) bilans elektronowy:
Mn IV + 2 e------->Mn II
2Cl -I--------> 2 Cl 0 + 2e

Mn IV+ 2 Cl -I------> Mn II + 2 Cl 0

c) M tlenku=55+ 32=87 g/mol

skoro na 1 mol tlenku przypada 1 mol gazu to:

87g------------22,4 dm3
8,7g------------x

x=2,24g dm3

odp: z 8,7 g tego tlenku można otrzymać 2,24 dm3 chloru