Odpowiedzi

2010-04-06T22:21:00+02:00
Do najważniejszych aktów prawnych, zawierających regulacje dotyczące ochrony
dóbr kultury w Polsce, należą:
-Ustawa z dnia. 15 Lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury
-Ustawa z dnia 21 listopada 1966 roku o muzeach
-Zarządzenie nr 2S Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 kwietnia 1995 roku w sprawie
Ochrony dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa ł konfliktu zbrojnego
-Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP,
Ustawa o bibliotekach i inne.
Przepisy prawne określają miedzy innymi obowiązki użytkowników i właścicieli dóbr
kułtury oraz, sposoby ochrony tych dóbr
Polska w 1956 r. ratyfikowała konwencję haską wraz z dokumentami towarzyszącymi i przestrzega wynikających z nich ustaleń.

W POZNANIU RATUSZ KATEDRA I ARKADIA