1. Funkcja liniowa, której wykres przechodzi przez punkty A= (-4,4) i B=(2,1) ma wzór:
A) y=1/4x+5
B) y= 2x+12
C) 1/2x+6
D) y=-1/2x=2
2. Funkcja liniowa, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y= 3/2x-1 i przechodzi przez punkt A= (-2,2), ma wzór
A) y= 3/2x+5
B) y=3/2x+1
C) y=2/3x+10/3
D) y=-2x-2
3. Funkcja liniowa o tym samym miejscu zerowym co funkcja y=-1,5x-3 i której wykres przechodzi przez punkt A=(0,-6) ma wzór
A) y=- 1,5x-6
B) y= 1,5x-5
C) y=-3x-6
D) y=3x-6
Podaj nie tylko wynik ale również rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

2010-04-05T16:17:43+02:00
1)
A(-4,4) B(2,1)
y=ax+b
4= -4a+b
1= 2a+b
b=1-2a
4= -4a+1-2a
3= -6a
a= -1/2
4= -4*-1/2+b
b=2
y= -1/2x+2
2)
a1=a2
2= -2*3/2+b
b=5
y=3/2x+5
3)
0= -1,5x-3
3= -1,5x
x= -2
0=-2a+b
-6=0a+b
b= -6
0= 2a-6
6=2a
a=3
y=3x-6
4 2 4