Odpowiedzi

2010-04-05T16:19:39+02:00
Fg=mg
p=Fn/S
p=dgh
Fw=dvg
v=s/t
s=vt
p=mv
s=at2/2
h=gt2/2
W=Fs
P=W/t
Q=m*Cw*deltaT
Cp=Q/m
Ct=Q/m
F1r1=F2r2
Q1=Q2
f=n/t
T=2pi pierwiastek z l/g
F=am
m1v1+m2v2=m3v3
Ep=mgh
Ek=mv2/2
f=T/N
Ew=Q+W
l=q/t
E=Ec/q
R=U/l
W=UlT
f=1/T

4 1 4
2010-04-05T16:20:30+02:00
Jestem w 2 gim wiec podam ci 0d 1 do 2:P
F=mg
F- siła (N)
m- masa(kg)
g- przyspieszenie grawitacyjne (N/kg)

Vśr = s/t
V- wartość predkości średniej (m/s)
s- całkowita droga (m)
t- czas trwania ruchu(s)

d= m/v
d- gęstość
v- objętość

Wzór na ciśnienie:
p= F/S
p-pole powierzchni(N/m2)
F- siła nacisku (N)
S- pole powierzchni(m2)

Ciśnienie hydrostatyczne:
p=dhg
p- ciśnienie hydrostatyczne(Pa)
h- wysokosć słupa cieczy(m)

Pascal:
p= F/S
F- siła zewnętrzna
S- pole powierzchni tłoka
P- DODATKOWE CIŚNIENIE WEWNĘTRZNE (Pa)

W=Fs
W-praca(J)
F- siła(N)
s- przyśpieszenie(m)

C=Q/m
c- ciepło topnienia
Q- ciepło pobrane(J)
m- masa ciała

a= F/m
a-przyspieszenie
F- siła wypadkowa(N)
m- masa ciała(kg)
1 3 1
2010-04-05T16:20:52+02:00
Gęstość: g=m:v
ciężar (siła grawitacji) Fg=m×g
ciśnienie p= Fn:s
ciśnienie hydrostatyczne p=ro×g×h
ruch jesnostajnie przyśpieszony orostoliniowy: s1:s2=1:3
ruch jednostajny prostoliniowy: s=v×t
Pole figury powstałej pod wykresem prędkości do czasu jest róne drodze przebytej przez to ciało w tym czasie P=1:2×a×h=s
2 zasada termodynamiki a=f:m
pęd ciała p=m×v
ruch po okręgu v=s:t v=2πr:F
praca mechaniczna: W=F×s
moc P=W:t
energia potencjalna: Ep=m×g×h
energia kinetyczna Ek=m×v²:2
siła wyporu Fw= q×g×Vc
droga s=v×t
przyśpieszenie a=F:m
siła F=m×a
pęd ciała p=m×v
4 5 4