Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T17:09:55+02:00

1.azotan(V) baru-Ba(NO3)2
Ba(OH)2+2HNO3->Ba(NO3)2+2H2O
Ba2+ + 2OH- + 2H+ +2NO3- ->Ba2+ +2NO3- +2H2O
2OH- + H+ ->2H2O/:2
OH- + H+->2H2O

Ba+2HNO3->Ba(NO3)2+H2
Ba+ 2H+ + 2NO3- ->Ba2+ +2NO3- +H2

BaO+2HNO3->Ba(NO3)2 +H2O
BaO+ 2H+ + 2NO3- -> Ba2+ 2NO3- ->H2O

BaO+N2O5->Ba(NO3)2
BaO+N2O5->Ba2+ + 2NO3-

N2O5+Ba(OH)2->Ba(NO3)2+H2O
N2O5+Ba2+ + 2OH- ->Ba2+ + 2NO3- +H2O

BaS+2AgNO3->Ba(NO3)2+Ag2S
Ba2+ + S2- ->2Ag+ + 2NO3- ->Ba2+ + 2NO3- +Ag2S

Ba(OH)2+Mg(NO3)2->Ba(NO3)2+Mg(OH)2
Ba2+ +2OH- +Mg2+ +2NO3- ->Ba2+ + 2NO3- +Mg(OH)2

BaS+2HNO3->Ba(NO3)2+H2S

Ba2+ + 2H+ + 2NO3- -->Ba2+ + 2NO3- + H2S

2.siarczan(VI) litu-Li2SO4
2LiOH+H2SO4->Li2SO4+2H20
2Li+ + 2OH- + 2H+ +SO42- ->2Li+ + SO42- +2H2O
2OH- + 2H+ ->2H2O/:2
OH- + H+ -> H2O

2Li+H2SO4->Li2SO4+H2
2Li + 2H+ + SO42- ->2Li+ + SO42- +H2

Li2O+H2SO4->Li2SO4+H2O
Li2O + 2H+ + SO42- ->2Li+ + SO42- +H2O

Li2O+SO3->Li2SO4
Li2O+SO3->2Li+ + SO42-

SO3+2LiOH->Li2SO4+H2O
SO3+2Li+ + 2OH- ->2Li+ + SO42- +H2O

Ag2SO4+2LiCl->2AgCl+Li2SO4
Ag+ + SO42-+2Li+ +2Cl- ->2AgCl+ 2Li+ + SO42-

SnSO4+2LiOH->Sn(OH)2+Li2SO4
Sn2+ + SO42- + 2Li+ + 2OH- -> Sn(OH)2 +2Li+ + SO42-

Li2CO3+H2SO4->Li2SO4+H2CO3

2Li+ + CO32- + 2H+ + SO42- -->2Li+ + SO42- + H2CO3

1 1 1