Muszę opracować z historii 10 pytań do tematu: Zmiany po II wojnie światowej.
1. Oceń sposób, w jaki Wielka Trójka podczas negocjacji traktowała sprawę polską. Uzasadnij swoją opinię.
2. Omów założenia ładu jałtańskiego. Odpowiedz jakie państwo odniosło w wyniku jego zaprowadzenia największe korzyści.
3. Wyjaśnij zasadę "4 D" i powiedz czy przywódcy ZSRR mieli słuszność, twierdząc, że utworzenie Bundeswehry jest złamaniem tej zasady.
4. Porównaj uprawnienia, które posiadały Liga Narodów i ONZ. Która z tych organizacji mogła działać bardziej skutecznie?
5. Wytłumacz znaczenie słów Churchilla o "żelaznej kurtynie", która podzieliła Europę. Omów zależności, jakie dostrzegasz między przemówieniem brytyjskiego polityka a wprowadzeniem doktryny.
6. Oceń, czy powstanie NATO i Układu Warszawskiego zwiększyło bezpieczeństwo na świecie.
7. Wytłumacz, dlaczego doszło do utworzenia dwóch państw niemieckich i jaka inna liczba mogła wchodzić w rachubę.
8. Zaproponuj inny możliwy przebieg polskich granic przy założeniu, że to USA przeforsowały swe koncepcje polityczne na konferencjach Wielkiej Trójki.
9. Wyjaśnij wpływ referatu Chruszczowa, krytykującego okres stalinowski, na proces "odwilży" w ZSRR i krajach od niego zależnych.
10. Omów proces odzyskiwania niezależności politycznej przez kolonie w Afryce i Azji.
Wystarczy po 5 do 10 zdań. Potrzebne do niedzieli 11 kwietnia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T13:14:17+02:00
1. Alianci podczas negocjacji z ZSRR nie przejmowali się losem Polski. Dowodem na to jest fakt, iż nie sprzeciwili się Stalinowi gdy ten podczas konferencji w Teheranie zażądał wschodniej części terytorium II RP aż do linii Curzona.

2. Wg. ładu jałtańskiego Europa została podzielona na dwie strefy wpływów: sowiecką i aliancką. Największe korzyści odniósł ZSRR

3. Denazyfikacja,
Demilitaryzacja,
Dekartelizacja,
Demokratyzacja.
Przywódcy ZSRR mieli słuszność twierdząc,że utworzenie Bundeswehry jest złamaniem tej zasady, ponieważ miała obowiązywać całkowita demilitaryzacja Niemiec.

5.
Churchill w przemówieniu z Fulton przedstawił coraz wyraźniejszy podział Europy na wolny Zachód i zniewolony przez Sowietów Wschód.

7. Zgodnie z umową zawartą w Poczdamie Niemcy zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne: amerykańską, brytyjską, francuską i radziecką. W styczniu 1947 r. USA i Wielka Brytania połączyła swoje strefy w Bizonię, a po przyłączeniu części francuskiej w Trizonię. 7 września 1949 r. z Trizonii utworzono Republikę Federalną Niemiec (RFN). Dokładnie miesiąc po proklamowaniu RFN, w strefie radzieckiej ogłoszono powstanie niemieckiego państwa socjalistycznego - Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD).
[co do tego jaka inna liczba wchodziła w rachubę to chyba chodzi właśnie o 4]
8 3 8