Odpowiedzi

2010-04-05T16:37:22+02:00
Germanizacja i rusyfikacja polegała mniej więcej na tym samym, tylko że Niemcy starali się wpić Polakom kulturę niemiecką a Rosjanie rosyjską. Objawiało się to przede wszystkim zakazem nauki języka polskiego i historii polskiej w szkołach. Ponadto zmieniono języki urzędowe. Zakazano manifestowania polskich barw narodowych i jakiegokolwiek objawiania polskiej kultury. Nie pozwalano nawet w kościołach śpiewać pieśni polskich. Zarówno Niemcom jak i Rosjanom zależało na całkowitym wynarodowieniu Polaków. Stąd też mordowanie inteligencji, bez której naród nie może przetrwać. Ale nam jednak się udało :))
4 4 4
2010-04-05T16:40:20+02:00
Ideologie faszystowskie:
rasizm
najlepsza wartość-aryjska
podział na nadludzi i podludzi (nadludz-niemcy, podl-żydzi)
zdobycie przestrzeni życiowej dla Niemców
antysemityzm
pogarda dla demokracji (do parlamentu, pluralizmu, wolności słowa, poszanowania praw człowieka
faszyści pilnowali nawet ulice, nie mozna było wysławiać się w innym języku niż niemiecki, zakazano czytania książek "nieniemieckich"

Państwobolszewickie:
- łamanie praw człowieka(brak wolności słowa)
-istniała tylko 1 partia
-brak parlamentu
-tępili głoszenie poglądów sprzecznych z ideologią komunistyczną
- systematycznie wpajali ludziom przekonania komunistyczne (indokrynacja)
szerzyli kult wodza
-wódz był nieomylny, wszechwiedzący i dobry (były to kłamstwa)
-rozbudowanie policji komunistycznej (NKWD) utrzymywała ona społeczeństwo w bezwzględnym posłuchu
-wielka czystka 1937-1938 (główniw pozbywali się żydów, bo ich niecierpieli)
-rozbudowa łagrów(obozy koncentracyjne) na Syberii
-gospodarka sterowana centralnie
-industrializacja
-kolektywizacja rolnictwa (przymusowe upaństwiawianie ziemi i tworzenie i tworzenie kotchozów)
1 5 1