1.Ile energii nalezy dostarczyć do 2 l wody, aby najpierw ją ogrzać od temperatury 20C do temperatury 100C, a następnie aby całkowicie wyparowała w temperaturze wrzenia. Cw wody 4200J/kg*C, ciepło parowanie 2250000J/kg
2.Jaką powierzchnię ma dach, na który 100000 kg powietrza wywiera ciśnienie 1000hPa.
3 Na jaką wysokość podrzucono ciało, jeżeli w momencie wyrzutu uzyskało szybkość 5m/s? do obliczeń przyjmij g=10N/kg.
Baaaardzo proszę o pomoc! :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T17:22:07+02:00
Zadanie w załączniku. pozdrawiam i liczę na naj
2010-04-05T17:27:08+02:00
Zad.1
m = 2 kg
T1 = 20 C
T2 = 100 C
delta T = 80 C
cw = 4200 J/kg*C
cp = 2250000 J/kg
Q = ?
Q1 = m*cw *delta T
Q1 = 2 kg *4200 J/kg*C * 80 C = 672000 J = 672 kJ
Q2 = m*cp
Q2 = 2 kg * 2250000 J/kg = 4500000 J = 4500 kJ
Q = Q1+Q2
Q = 5172 kJ

zad.2.
m = 100000 kg
p = 1000 hPa = 100000 N/m^2
g = 10 N/kg
S = ?

p = F/S
F = m*g
F = 100000 kg *10 N/kg = 1000000 N

p = = F/S
p*S = F
S = F/p
S = 1000000 N/100000 N/m^2
S = 10 m^2
znaczek^ = do potęgi

zad.3
V = 5 m/s
g = 10 N/kg
h = ?
korzystamy z zasady zachowania energii:
Ep = Ek
mgh = m*V^2/2
2mgh = m*V^2 ; dzielę obustronnie przez m
2gh = V^2
h = V^2/2g

h = (5 m/s)^2/2 *10 N/kg
h = 25 m^2/s^2 /20 N/kg
h = 1,25 m

1 5 1