Odpowiedzi

2009-11-02T13:59:13+01:00
Od wieków ludzie zastanawiają się nad rozwiązywaniem problemów, poszukują sensu życia i rozwiązania zagadek świata i wszechświata. W ten sposób powstają różne, nowe nurty filozoficzne. Jednym z prądów w filozofii jest empiryzm, czyli przekonanie, że głównym środkiem poznania jest doświadczenie zmysłowe, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Współczesna koncepcja empiryzmu, którą postaram się omówić została wysunięta przez F. Bacona a następnie rozwinięta przez J.Locka