Uzywaj zasady drugiego trybu warunkowego!
If+Past Simple ,would+czasownik


PRzetłumacz wyrażenia w nawiasach.
1.My mother...........(nie pracowałaby)if my father earned more money.
2.Where........(pojechałbyś) if you could travel anywhere you liked?Przetłumacz używając zdań warunkowych typu 2.

1.Gdybyśmy ją zaprosili, przyszłaby.
2.Co byś zrobił na moim miejscu?
3.Uczyłbym się dzisiaj, gdybym musiał.
4.Poleciałbym samolotem,gdyby bilet nie był taki drogi.
5.Jak byś się czuł,gdybyś musiał iść w neidzielę do szkoły?
6.Gdybym zgubiła parasolkę,kupiłabym sobie nowa.
7.Gdyby naprawdę lubił zwierzęta,częściej chodziłby z psem na spacer.
8.Rodzice rozumieliby dzieci,gdyby milei dla nich więcej czasu.
9.Nie byłabym szczęśliwa,gdybym nie miała przyajciół.
10.Nie kupowałabym jedzenia w supermarkecie,gdyby był jakiś sklep blisko domu

2

Odpowiedzi

2010-04-05T17:04:35+02:00
1)My mother she would not work (nie pracowałaby)if my father earned more money.

2)Where you would go (pojechałbyś) if you could travel anywhere you liked?1. If we invited her, she would come.
2. What would you got on my place?
3. would Learn today, if I had.
4. would Fly airplane, ticket if would such dear was not.
5. How he felt,if you had to go on Sunday to school?
6. If I lost umbrella, I would buy me new.
7. if would liked animals really, he more often would walk with dog on walk.
8. Parents would understand children, if would milei for them more time.
9. would Not be happy,if I had not przyajciół.
10. would Not buy
food in mall, if would was near house some shop


PS. Liczę na naj...Pzdr;]
2010-04-05T17:08:45+02:00
Wouldn't work
would go
if we invited her, she would come
what would you do, if you were me??
i would learn today if i had to.
i would go by plane if thee ticket wasn't so expensive
how would you fell if you had to go to school on sunday?
if i lost my umbrella i would buy a new one
if he really liked the animals he would go on a walk with his dog more often
parents woulk understand their children if they had more time for them
i wouldn't be happy if i didn't have my friends
i wouldn't buy food in supermarkt, if there were some shop near mu house
pierwsze rozwiazanie jest z translatora :D