Grupa piechurów opracowała trasę swojej wycieczki, mierząc poszczególne jej etapy w skali 1:50000.Były to długości:8cm,7cm,7.5cm,6.5cm,10cm,11cm.Ile czasu będą potrzebować piechurzy na pokonanie zaplanowanej trasy,jeżeli w ciągu godziny będą pokonywać 5km, a po kazdych dwóch godzinach będą odpoczywać przez 30 minut?

2

Odpowiedzi

2010-04-05T17:10:31+02:00
1cm na mapie = 500m w terenie = ½km
8cm=4 km
7cm= 3,5km
7,5cm = 3,75km
6,5cm= 3,25km
10cm= 5 km
11cm = 5,5km

4+3,5+3,75+3,25+5+5,5= 25km = 5h

W ciągu 5h wypadają 2 odpoczynki, czyli 1h

Czyli czas wycieczki to 6 godzin
1 5 1
2010-04-05T17:13:13+02:00
1 cm - 50000 cm
1 cm - 0,5 km

0.5 * 8 = 4 km
0.5 * 7 = 3,5 km
0,5 * 7,5 = 3,75 km
0,5 * 6,5 = 3,25 km
0,5 * 10 = 5 km
0.5 * 11 = 5,5 km

4 + 3,5 + 3,75 + 3,25 + 5 + 5,5 = 25 km - cała trasa

1 h - 5km
5h - 25 km

5 h + 2* 30 min = 6h

Odp. Na pokonanie zaplanowanej trasy będą potrzebować 6h.

1 5 1