1. Udowodnij że jeżeli czworokąt jest opisany na kole to sumy długości jego przeciwległych boków są równe.
2. Udowodnij że jeżeli czworokąt ABCD jest wpisany w koło to :
| ∢ADC | + |∢ABC | = |∢BAD| + |∢DCB |
3. Skonstruuj figurę złożoną z siedmiu wzajemnie stycznych okręgów o jednakowych promieniach r, wiedząc że tylko jeden z nich jest styczny do sześciu pozostałych. Oblicz pole figury zawartej między tymi okręgami przyjmując r=2cm .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T17:10:45+02:00
Http://matematyka.pisz.pl/strona/874.html
http://matematyka.pisz.pl/strona/873.html

Rozwiązanie z rysunkiem.