Odpowiedzi

2010-04-05T17:52:06+02:00
Program wyborczy, szczególny rodzaj programu politycznego, uchwalany przez kompetentne organy struktury zamierzającej wziąć udział w wyborach (np. zjazd partii politycznej, zebranie komitetu wyborczego kandydata na prezydenta).

W programie wyborczym zawarte są oceny aktualnej sytuacji wewnętrznej kraju i problematyki międzynarodowej, informacje o planowanych przedsięwzięciach po wygranych wyborach, celach politycznych, społecznych i gospodarczych oraz sposobach ich osiagnięcia.

W programie wyborczym występują 2 elementy:
- emocjonalny, który ma zjednać jak najszersze grono potencjalnych zwolenników z wszystkich środowisk społecznych (głoszone są np. hasła typu – demokracja, sprawiedliwość, równość);
- racjonalny, odwołujący się do intelektu, zdrowego rozsądku wyborców, ich oczekiwań wynikających z bieżących potrzeb społecznych i gospodarczych (np. dokończymy prywatyzację, przeprowadzimy reformę szkolnictwa i samorządu terytorialnego).

Podczas wyborów na jednoosobowe stanowiska państwowe lub samorządowe (np. wybory prezydenckich), w programach wyborczych oprócz podstawowych celów i zamierzeń kandydata, eksponuje się jego cechy i walory osobiste np. kompetencję, doświadczenie polityczne, prawdomówność, zdolność do podejmowania trafnych decyzji itp.

Teoretycznie program wyborczy powinien być swoistym kontraktem pomiędzy wyborcami i wybieranymi – wyborcy mają ocenić realizację celów obiecywanych im przez polityków. W praktyce często używany jest tylko przy okazji wyborów, jako sposób na zwiększenie poparcia, by w procesie rządzenia zastąpionym być przez mniej popularne społecznie posunięcia.

Może to ci pomoze napisac??

to propozycha ale to musisz sklecic i wogule:P;


głosujcie na mą skromną osobę, a przysięgam wam :P :P że zrobię co w mojej mocy by wybudować w przeciągu nie więcej niż trzech lat, kolejne tysiąc sześćset pięćdziesiąt dwa metry ścieżek rowerowych, przed każdym sklepem z napojami chłodzącymi będzie postawiona pięknie wymalowana ławeczka, w co piątym domu naszej malowniczej gminy będzie pełna gama mediów technicznych, ulice i trawniki spełnią surowe wymagania wszystkich gospodyń domowych wielbiących, ład, czystość, porządek... wprowadzę dla trudnej młodzieży surowy zakaz spluwania na chodnik.