Zad.1
Oblicz wartość indeksu × we wzorze jednego z tlenku azotu -N₂0x wiedząc że masa cząsteczkowa tego tlenku równa się 180 u.Podaj pełną nazwę tego tlenku.
Zad.2
Oblicz masy cząsteczkowe pierwiastków i związków chemicznych o podanych wzorach:
H₂
F₂
N₂O
CIO₂
HNO₃
Prosze na dzisiaj !!! ^^ Plis !!!

2

Odpowiedzi

2010-04-05T17:43:09+02:00
Zadanie 1.

N₂Ox
2*14u = 28u
108u - 28u=80u
80/16= 5
tlenek azotu (V) N₂O5
(nie może być 180 tylko 108, bo zadanie nie wyjdzie jak będzie 180.)

zadanie 2.

2*1u = 2u
2*19u = 38u
2*14 + 16u = 44u
35,5u + 2*16u = 67,5u
1u + 14u + 3*16u = 63u
2010-04-05T18:12:29+02:00
Zad. 1
M=180u
M N2 = 2*14u=28u

180u - 28u = 152u
152u:15u=9,5 (nie wiem czy to dobrze wyszło)


Zad. 2
H₂ - 2*1u=2u
F₂ - 2*19u=38u
N₂O - 2*14u+16u=44u
CIO₂ - 35,5u+2*16u=67,5u
HNO₃ - 1u+14u+3*16u=63u