1. Pięciu pracowników podzieliło się zapłatą tak, że czterech otrzymało odpowiednio 1/3, 1/4, 1/6 i 1/5 całej zapłaty. Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik?

2. Podróżnicy stwierdzili, że jeśli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe, to zapasy wystarczą im na 10 dni. Oblicz, na ile dni starczą im te zapasy, jeśli racje żywnościowe zostaną zmniejszone o 1/6. Zapisz obliczenia.

3. Samochód, jadąc ze stałą prędkością, pokonał 20 km w ciągu 15 minut. Jaką odległość pokona ten samochód, jeśli będzie jechał z tą samą prędkością przez 2,5 godziny?

4. W 3kg roztworu znajduje się 6 dag cukru. Jakie stężenie procentowe ma ten syrop?

5. Trzy pracownice - Anna, Barbara, Cecylia - podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowiednio 9:7:4. Jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda z pań?

6. Po roku użytkowania samochód stracił 13% swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43 500 zł. Ile wart był samochód rok wcześniej? Zapisz obliczenia.

7. W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy, w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie III c jest 12 chłopców i stanowią oni 48 % tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta? Zapisz obliczenia.

8. Komputer kosztował 3000 zł. Ile będzie kosztował ten komputer po dwukrotnej obniżce cen o 15%? Zapisz obliczenia.

Prosiłbym o rozwiązanie tych zadań w odpowiedziach piszcie np: Ad.1 bym wiedział które zadanie zostało rozwiązane, z góry dziękuję. :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T22:26:19+02:00
Ad1. wszystko trzeba do wspolnego mianownika tj: ⅓+¼+⅙+⅕= 40/120 + 30/120 + 20/120 + 24/120=114/120

120/120 - 114/120 = 7/120

ad.3 Trzeba na proporcje:
20km-15 min
x km- 150 min [2,5h]
x=(20×150)/15= 200km

ad.4
3kg=300dag
(6dag/300dag)×100%= 2%

ad.5
9+7+4=20

9/20×100%= 45%
7/20×100%=35%
4/20×100%=20%