Obliczyć skład procentowy związków:

a) CuCO³
b) H²SiO³

Cyferki mają być oczywiście u dołu liter :)


Po zaliczeniu bądź odrzuceniu odpowiedzi przez egzaminatora - dam znać, kto miał rację :) Najlepsza zostanie wyróżniona.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T17:56:46+02:00
CuCO³
Cu - 64 u
C - 12u
O - 16 u * 3 = 48u
mCuCO³ = 64 + 12 + 48= 124 u
%Cu 64/124 * 100 % ≈ 51,6 %
%C 12/124 * 100% ≈ 9,7 %
%O = 100 % - (51,6% + 9,7%) = 38,7 %

H²SiO³
H - 1u * 2 = 2u
Si - 28 u
O - 16 u *3 = 48 u
mH²SiO³ 2 + 28 + 48 = 78 u
%H = 2/78 * 100% = 2,6 %
%Si = 28/78 * 100% = 35,9%
%O = 100% - ( 2,6 % + 35,9%) = 61,5 %
2010-04-05T18:14:16+02:00
Masa molowa CuCO3 = 123,5g/mol
masa molowa H2SiO3 = 78g/mol
CuCO3
Cu = 63,5/123,5*100 = 51,41%
C = 12/123,5*100 = 9,71%
O = 51,41 + 9,71 -100 = 38,88%
H2SiO3
H = 2/78*100 = 2,56%
Si = 28/78*100 = 35,89%
O = 35,89 + 2,56 - 100% = 61,55%
  • Użytkownik Zadane
2010-04-05T18:22:36+02:00
A)CuCO₃-węglan miedzi(II)
M Cu=64u
M C=12u
M O=16u (przy liczeniu masy cząsteczkowej węglanu miedzi mnożymy masę tlenu przez 3, bo ta cząsteczka zawiera 3 atomy tego pierwiastka, przy liczeniu ilości % tlenu również bierzemy to pod uwagę i do proporcji podstawiamy 48u jako masę tlenu)
M(masa) CuCO₃= 64u + 12u + 3×16u=124 u
Obliczam % zawartość
miedzi:
124u CuCO₃------to jest---100%
to 64u Cu-------stanowi----X %
X=64u × 100% : 124u= 51,6 % Cu

węgla:
124u CuCO₃------to jest---100%
to 12u C-------stanowi----X %
X=12u × 100% : 124u= 9,7 % C

tlenu:
124u CuCO₃------to jest---100%
to 48u O-------stanowi----X %
X=48u × 100% : 124u= 38,7 % O

W cząsteczce węglanu miedzi(II), miedź stanowi 51,6 %, węgiel 9,7 % C,a tlen 38,7 %

b)H₂SiO₃-kwas krzemowy (IV)

M H=1u (są 2 atomy w cząsteczce,zatem masa wodoru wynosi 2u)
M Si=28u
M O=16u (są 3 atomy,masa tlenu w cząsteczce wynosi 48u)
M H₂SiO₃ =2×1u + 28u + 3×16u= 78u
Obliczam % zawartość :
wodoru:
78u H₂SiO₃ ------to jest---100%
to 2u H-------stanowi----X %
X=2u × 100% : 78u= 2,6 % H

krzemu:
78u H₂SiO₃ ------to jest---100%
to 28u Si-------stanowi----X %
X=28u × 100% : 78u= 35,9 % Si

tlenu:
78u H₂SiO₃ ------to jest---100%
to 48u O-------stanowi----X %
X=48u × 100% : 78u= 61,5 %

W cząsteczce kwasu krzemowego (IV) wodór stanowi 2,6 %,krzem 35,9 %, a tlen 61,5 % .