Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T22:26:24+02:00
- Diana? Oh my God! That's really you?!
- Hi Ann, I'm glad too, that I see you.
- Yes, hi. My God you look like a model! How long we didn't see eachother?
- Since we were 10?
- That's almoust 5-6 years!
- Yeah, you look different, too!
- Yes I threw few kilogrames and now I look better.
- And what now you are doing? Talk!
- I'm go to school, meet with friends, go to parties. Every things which do normal girl.
- You know what? Maybe we can go somewhere at the weekend?
- Ok, why not? I will call you. Give me your number telephone.
- 887654296.
- Ok thanks, I will call you later. See you.
- That was really nice meeting. See you.


TŁUMACZENIE:
- Diana? O mój Boże! To na prawdę Ty?!
- Hej Ania. Też się cieszę, żę Cię widzę.
- Tak, cześć. Mój Boże wyglądasz jak modelka! Jak długo się nie widziałyśmy?
- Od kiedy miałyśmy/ skończyłyśmy 10 lat.
- To prawie 5-6 lat!
- Taaa, Ty też wyglądasz inaczej!
- Tak zrzuciłam kilka kilogramów i teraz wyglądam lepiej.
- A teraz co robisz? Opowiadaj!
- Chodzę do szkoły, spotykam się z przyjaciółmi, chodzę na imprezy. Wszystkie rzeczy które robi normalna dziewczyna.
- Wiesz co? Może pójdziemy gdzieś w weekend?
- Ok, czemu nie? Zadzwonię do Ciebie. Daj mi swój numer.
- 887654296.
- Ok, dzięki, zadzwonię do Ciebie później. Do zobaczenia.
- To było na prawdę miłe spotkanie. Do zobaczenia.