Promień okręgu opisanego na podstawie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 4√3. Pole powierzchni bocznej jest równe 144.
a) Oblicz objętość tego graniastosłupa
b) Oblicz cosinus kąta między przekątną ściany bocznej i krawędzią podstawy graniastosłupa.

1

Odpowiedzi

2010-04-05T19:55:50+02:00
A) 1/3h= 4√3
h=12√3
a√3/2=12√3 /*2
a√3=24√3 /:√3
a=24

P= a2√3/4
P=144√3

Pb=144
24*H*3=144
72H=144
H=2

V= Pp *H
V= 144√3 * 2
V= 288√3

b)
cos(60)=0,5

60 stopni co to trójkąt prostokątny
3 1 3