STĘŻENIE PROCENTOWE ROZTWORÓW
Zad.1
W wyniku odparowania wody z 300 g roztworu otrzymano 81 g soli.
Jakie było stężenie procentowe tego roztworu?
Zad 2
Aby otrzymać sól z 2000 kg solanki (roztworu soli w wodzie),trzeba odparować 1500kg wody.Oblicz stężenie procentowe tej solanki.
BŁAGAM PILNE!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T18:24:38+02:00
1.
300g - 100%
81g - x
x=27%
Odp.stężenie tego roztworu wynosiło 27%.
2.
2000-1500=500g soli
2000-100%
500-x
x=25%
Odp.stężenie tej solanki wynosi 25%.
1 5 1
2010-04-05T18:32:23+02:00
1.Cp=ms×100%÷mr= 81g×100%÷300g= 8100÷300= 81÷3= 27%
Odp. Stężenie tego roztworu wynosi 27%
2.Cp=ms×100%÷mr= 500kg×100%÷2000kg= 50000÷2000= 25%
Odp. Stężenie tej solanki wynosi 25%