1. w przepełnionym wagonie 2 klasy było 4 razy więcej pasażerów niż w wagonie klasy 1. Gdy 54 osoby przeniosły sie do klasy 1, było po tyle samo pasażerów w obydwu wagonach. Ilu pasażerów jechało w obu pociągach.

2. w wyborach na przewodniczącego Związku miłośników Równań startowało dwóch kandydatów : Andrzej i Bartosz. Głosowało na nich łącznie 168 osób. Wygrał wyraźnia brtosz. nawet gdyby 20 głosujących na niego oddało swoje głosy Andrzejowi, Bartosz miałby dwa razy więcej głosów. Ile głosów dostał każdy z chłopaców. ?

3. w pewnym trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie jest om 30 stopni większy od kąta między ramionami. Jakie są miary kątów ostrych tego trójkąta.

4. W trójkącie prostokątnym jeden z kątów jest czterokrotnie mniejszy od sumy dwóch pozostałych. Podaj miary kątów ostrych tego trójkąta.

5. W trapezie róznoramiennym o obwodzie 32 cm jedna z podstaw jest o 2 cm krótsza od drugiej i dwa razy krótsza od ramienia. Oblicz długości boków tego trapezu...

1

Odpowiedzi

2010-04-06T09:57:19+02:00
ZADANIE 1 .

Wagon 2 klasy x = 4y
Wagon 1 klasy y

x=4y
x-54=y+54

4y-54=y+54
4y-y=54+54
3y=108
y=36
x=4y=4*36=144

x+y=36+144=180 pasażerów

Spr.
144=4*36
144=144

x-54=y+54
144-54=36+54
90=90

Odp.W obu wagonach jechało 180 pasażerów.


ZADANIE 2 .

x-20=(168-x+20)*2
x-20=336-2x+40
x+2x=336+40+20
3x=396
x=132

x=132-Bartosz Igrekowicz
168-132=36-Andrzej iksiński
spr
132-20=112:2=56
36+20+56

ZADANIE 4.

a=90 c,b kąty
4c=b+90 warunek zadania
c+b+90=180 suma kątów w trójkącie
c+b=90
c=90-b
4(90-b)=b+90
360-4b=b+90
-5b=-270
b=54
c=36

ZADANIE 5.

x krótsza podstawa
x +2 dluższa podstawa
2x długość boku
x + 2x + 2x + x + 2 = 32 6x + 2 = 32 6x = 32 - 2 = 30 x = 30/6 = 5 cm x + 2 = 5 + 2 = 7cm 2x = 2*5 = 10cm

Podstawy mają 5cm i 7cm, a oba boki po 10cm


+zadania 3, nie umiem . pozdrawiam ; )
1 5 1