1.Podaj wzor funkcji g,ktorej wykres otrzymamy po przesunieciu rownoleglym wykresu funkcji f wzdluz osi OX:
a)o 3 jednostki w lewo,jesli f(x)=\/x
b)o 2 jednostki w prawo,jesli f(x)=x2
c)o 5 jednostek w prawo,jesli f(x)=-1/2x
2.Funkcja f jest opisana za pomoca tabelki:
x -2 -1 0 1 2
f(x) -10 -5 0 5 10
a)g(x)=f(x-9)
b)g(x)=f(x+53)

1

Odpowiedzi

2010-04-06T06:22:55+02:00
A) g(x)=f(x+3)=1/(x+3)
b) g(x)=f(x-2)=(x-2)^2=x^2-4x+4
c) g(x)=f(x-5)=-1/2(x-5)=-1/(2x-10)
zad2
a)
x -11 -10 -9 -8 -7
g(x) -10 -5 0 5 10
b)
x 51 52 53 54 55
g(x) -10 -5 0 5 10
1 1 1