Z powierzchni pewnego metalu wybijane są elektrony za pomocą promieniowania o długości fali 320nm. Ustal ( korzystając z poniższych ifnormacji), jaki to metal, jeżeli wiadomo, że energia kinetyczna wybitego elektronu wynosi 2 eV.
Metal W [eV]
cez(Cs) 1,88
potas(K) 2,26
wapń(Ca) 3,22
cynk(Zn) 3,36
magnez(Mg) 3,71
wolfram(W) 4,60
Srebro(Ag) 4,76


Proszę o prawidłowe rozwiązanie zadania.

1

Odpowiedzi

2010-04-06T02:26:19+02:00
Zgodnie ze wzorem Einsteina opisującym efekt fotoelektryczny:
hν = W + E, gdzie
h = 4,136 * 10⁻¹⁵ eV*s (stała Plancka)
ν = częstotliwość fali świetlnej
W = praca wyjścia elektronu
E = energia kinetyczna
A więc:
W = hν - E
ale też:
ν = c/λ, gdzie c=3*10⁸ m/s (prędkość światła), λ=320*10⁻⁹ m (długość fali)
W = hc/λ - E
Podstawiamy dane:
W =4,136 * 10⁻¹⁵ * 3*10⁸/(320*10⁻⁹) - 2 = 4,136 * 3/320*10²-2 ≈ 3,88 - 2 = 1,88 eV
Zgodnie z podaną tabelą szukanym metalem jest cez.
7 4 7