Zadanie1
Wskaż tlenki,które reagują z wodą: a) MgO i CO b) SiO₂ i Na₂O c)Na₂O i SO₂ d)CuO i K₂O
Zadanie2
Zmieszano 200g 25% roztworu soli ze 100g 10% roztworu tej soli.Oblicz stżenie procentowe otrzymanego roztworu.
Zadanie3
Ze 100g 20% roztworu cukru odparowano wodę.Oblicz masę otrzymanego cukru.

2

Odpowiedzi

2010-04-05T18:29:25+02:00
1.c.

2.
PIerwszy roztwor:
100g-25g sub
200g-xg sub

x=50g

Drugi roztwor:
100g-10gsub

Powstaly
mr3=200g+100g=300g
ms3=50g+10g=60g.

Cp3= 60g/300g*100%=20%.

Zad3.

mr=100g
Cp=20%

szukane:
ms=?

Cp=ms/mr*100%
20%=ms/100g*100%
ms=20g
2010-04-05T18:36:06+02:00
1) c
2) 10% ze100g=0,1*100g=10g
25% z 200g=0,25*200g=50g
ms (masa substancji rozpuszczonej) = 50g+10g=60g
mr(masa roztworu)=300g
cp=ms/mr*100%=60g/300g * 100%
cp=20%
3) 20% ze 100g=0,2*100g=20g