Odpowiedzi

2010-04-05T19:06:14+02:00
1.Były prawami niezmiennymi, zawierającymi najważniejsze uregulowania dotyczące sprawowania władzy w państwie oraz określały stosunki między sejmem walnym a monarchą.
2.Wolna elekcja była systemem, który osłabiał władzę króla, stawała się powodem do kłótni między głosującymi województwami (spory o kandydatów do tronu) a przede wszystkim dawała możliwość ingerowania obcych dynastii w państwo polskie.
19 3 19
2010-04-05T19:06:19+02:00
1. ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE
Zawierały m.in. zasadę powoływania królów wyłącznie w drodze wolnej elekcji oraz zobowiązania króla do: zwoływania sejmu co dwa lata na 6 tygodni, nienakładania nowych ceł i podatków ani niezwoływania pospolitego ruszenia bez zgody sejmu, niepodejmowania decyzji dotyczących wojny i pokoju bez zgody senatu.

2.ZNACZENIE WOLNEJ ELEKCJI
Wolna elekcja jako instytucja ustrojowa potwierdzała suwerenność szlachty jako nadrzędnego stanu w demokracji szlacheckiej. Stanowiła tym samym fenomen ustrojowy - w innych państwach Europy w tym samym okresie rozwijały się rządy absolutne. Wolna elekcja i inne instytucje demokracji szlacheckiej, jak jednomyślność decyzji - liberum veto, przyczyniły się do upadku I Rzeczpospolitej. Brak stabilizacji władzy monarszej - brak identyfikującej się z Rzeczpospolitą dynastii świadczył na niekorzyść wspólnego państwa Polski i Litwy. Wolna elekcja i rekrutacja władcy często spoza miejscowych możnych była okazją do ingerencji w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej innych państw Europy. Wolna elekcja została zniesiona przez Sejm Czteroletni i Konstytucję 3 Maja.
19 3 19