1. Suma dwóch liczb jest równa 35. różnica 60% większej liczby i 120% mniejszej liczby jest równa 3. Wyznacz te liczby.

2.Dane jest wyrażenie W(x)= x+2/ x-a, o którym wiadomo, że W(2)= W(-3). Wyznacz liczbę a.

3.Dany jest wielomian f(x)= 2x kwadrat + x - 3. Przedstaw ten wielomian w postaci iloczynowej.

4. 5 maszynistek pisze pewną liczbę stron maszynopisu w ciągu 6 godzin. Oblicz, w jakim czasie taką samą partię stron i przy takiej samej wydajności pracy napisze 12 maszynistek.

1

Odpowiedzi

2010-04-05T18:58:27+02:00
1.
x+y=35
60%x-120%y=3
y=35-x
0,6x-1,2y=3
0,6x-1,2(35-x)=3
0,6x-42+1,2x=3
1,8x-42=3
1,8x=45
x=25
y=35-25
y=10