Odpowiedzi

2010-04-05T19:03:37+02:00
X-wnuczek
y-babcia
x+y=62
y+5=(x+5)²
x+y=62
y+5=x²+10x+25
y=62-x
62-x+5=x²+10x+25
y=62-x
-x²-11x+52=0
y=62-x
Δ=121+208=329
√Δ=18
x1=11-18/-2=3,5
x2=11+18/-2=-13,5
x=3,5
y=62-x=62-3,5=58,5
12 2 12
2010-04-05T19:15:16+02:00
Jedno i drugie równanie jest dla wieku babci i wnuka za 5 lat
x+y=72
y=x²

x²+x-72=0
Δ=b²-4ac= 1+ 288 = 289
√Δ=17

x₁=(-b+√Δ)/2a=-1+17/2 = 8 lat
x₂=(-b-√Δ)/2a=-1-17/2 = -9 nie może być bo wiek nie jest liczbą ujemną

8 lat wnuczek będzie miał za 5 lat teraz ma 3 lata
64 lata babcia będzie mieć za 5 lat, obecnie ma 59
6 3 6