W układzie współrzędnych dany jest trójkąt ABC.
a)Podaj współrzędne wierzchołków :
1.Trójkąta ABC
2.Trójkąta A`B`C` symetrycznego do trójkąta ABC względem osi odciętych
3.Trójkąta A`B`C` symetrycznego do trójkąta ABC względem osi rzędnych
4.Trójkąta A`B`C` symetrycznego do trójkąta ABC względem początku układu współrzędnych
b)Ile osi symetrii ma figura złożona z czterech trójkątów(określonych w zadaniu a) ?
c)Czy figura ta ma środek symetrii ? Jeśli tak podaj jego współrzędne
W załączniku zdjęcie trójkąta.

1

Odpowiedzi

2010-04-05T23:36:33+02:00
W układzie współrzędnych dany jest trójkąt ABC.
a)Podaj współrzędne wierzchołków :
1.Trójkąta ABC
A=(0;0)
B=(3;2)
C=(1;4)
2.Trójkąta A`B`C` symetrycznego do trójkąta ABC względem osi odciętych
A'=(0,0)
B'=(3;-2)
C'=(1;-4)
3.Trójkąta A`B`C` symetrycznego do trójkąta ABC względem osi rzędnych
A'=(0,0)
B'=(-3;2)
C'=(-1;4)
4.Trójkąta A`B`C` symetrycznego do trójkąta ABC względem początku układu współrzędnych
A'=(0,0)
B'=(-3;-2)
C'=(-1;-4)
b)Ile osi symetrii ma figura złożona z czterech trójkątów(określonych w zadaniu a) ?
2
c)Czy figura ta ma środek symetrii ? Jeśli tak podaj jego współrzędne
tak (0;0)
W załączniku zdjęcie trójkąta.
4 5 4