Klasa Doroty wybiera się na trzydniową wycieczkę. Wychowawca podał kosztorys dla każdego z uczestników w następujący sposób :

Całkowity koszt wycieczki - 200 złotych
2 noclegi - 20 % całkowitego kosztu
wyżywienie - 40 % całkowitego kosztu
koszt przejazdów - 25 % całkowitego kosztu
bilet wstępu + przewodnik - 100 % całkowitego kosztu
rezerwa - 5 % całkowitego kosztu

a) oblicz, ile kosztują noclegi, a ile wyżywienie ?
b) o ile złotych więcej trzeba zapłacić za przyjazdy niż za bilety wstępu i obsługę przewodnicka ?
c) jaką kwotę przeznaczono na rezerwę ?
d) narysuj kwadrat 10 kratek × 10 kratek, podziel go na małe kwadraciki o boku długości jednej kratki. Całkowity koszt wycieczki obrazuje duży kwadrat. Jaką kwotę ilustruje pojedynczy kwadracik ? Zamaluj różnymi kolorami odpowiednie części kwadratu, aby przedstawić udział poszczególnych elementów kosztów w cenie całej wycieczki.

2

Odpowiedzi

2010-04-05T19:13:01+02:00
A)
noclegi : 0,2*200=40 zł
wyżywienie : 0,4*200=80 zł
b)
0,25*200-0,1*200=50-20=30zł
c)
rezerwa : 0,05*200=10 zł
d)
1 kwadracik to 1% całkowitego kosztu wycieczki
noclegi- 20 kwadracików
wyżywienie -40 kwadracików
koszty przejazdów - 25 kwadracików
bilety wstępu + przewodnik - 10 kwadracików
rezerwa - 5 kwadracików
Razem 100 kwadracików


10 4 10
2010-04-05T19:18:20+02:00
A) noclegi:
0.2* 200 = 40 zł
wyżywienie
0.4*200 = 80zł

b)przejazdy - 50 zł
przewodnik i wstępy - 20 zł
50 - 20 = 30 zł

c) 10 zł

d) noclegi - 20 kratek
wyżywienie - 40 kratek
przejazdy - 25 kratek
rezerwa - 5 kratek
przewodnik + bilety -10 kratek
6 4 6