1. Oblicz siłę wyporu działającą na kawałek świecy ( parafiny ) o wymiarach 1cm x 1 cm x 0,5cm, bezpośrednio po wrzuceniu jej do wody, gdy jest całkowicie zanurzona. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie 'g' wynosi 1n/100g.

2. Na dmuchanym materacu leżał chłopiec o masie 60kg. Gdy chłopiec wstał, na materacu usiadł pies o masie 30kg. O ile zmieniło się ciśnienie wywierane na materac, jeżeli pies siedział na powierzchni 0,08m2, a chłopiec leżał na powierzchni 0,64cm2 ?

1

Odpowiedzi

2010-04-05T21:47:23+02:00
Zad.1

Dane:
ρ = 1000 [kg/m³]
g = 10[m/s²]

Liczymy najpierw objętość świecy
V = 1 cm × 1cm × 0,5 cm = 0,5 cm³ = 0,0000005 m³

Siła wyporu

F = ρ*g*V = 1000 [kg/m³]× 10[m/s²]× 0,0000005 m³ = 0,005 N

Zad.2
P= F/s
F chłopca = 60 kg razy 10N/kg= 600N
F psa= 30kg razy 10N/kg = 300N

P(chłopca)= 600N przez 0,64m²= 937,5 Pa
P(psa)= 300N przez 0,08m²= 3750 Pa

3750 Pa - 937,5 Pa = 2812,5 Pa
3 3 3