Jesienią ogrodnik kupił drzewka owocowe i chciał posadzić je w rzędach tak, aby
w każdym
rzędzie było tyle samo drzewek, co rzędów. Jednak okazało się, że dwa drzewka są uszkodzone i nie
nadają się do sadzenia. Wówczas ogrodnik posadził dobre drzewka tak, że było o 2 rzędy mniej, a w
każdym rzędzie o 3 drzewka więcej. Ile drzewek kupił ogrodnik?

1

Odpowiedzi

2010-04-05T19:43:34+02:00
X-liczba rzędów równa liczbie
drzewek w rzędzie
x2-liczba wszystkich drzewek
x-2 –zmniejszona liczba rzędów
x+3 –zwiększona liczba drzewek w
rzędzie
x2-2=(x-2)(x+3)
x2-2=x2+3x-2x-6
-x=-4
x=4
x2=16
Odp. Ogrodnik kupił 16 drzewek
3 3 3