Odpowiedzi

2010-04-05T19:22:30+02:00
Mieszko I (ok. 935-992)

Bolesław Chrobry (966-1025)

Mieszko II (990-1034)

Kazimierz Odnowiciel (1016-1058)

Bolesław Śmiały (1040-1081)

Władysław Herman (1042-1102)

Bolesław Krzywousty (1086-1138)

Władysław Wygnaniec (1105-1159)

Bolesław Kędzierzawy (1121-1173)

Mieszko Stary (1122-1202)

Kazimierz Sprawiedliwy (1138-1194)

Mieszko Plątonogi (1130-1211)

Leszek Biały (1186-1227)

Władysław Laskonogi (1161-1231)

Henryk Brodaty (1165-1238)

Henryk Pobożny (1196-1241)

Bolesław Rogatka (1220-1278)

Konrad Mazowiecki (1187-1247)

Bolesław Wstydliwy (1226-1279)

Bolesław Pobożny (1221-1279)

Leszek Czarny (1240-1288)

Henryk Probus (1257-1290)

Przemysł II (1257-1296)

Wacław II (1271-1305)

Władysław Łokietek (1260-1333)

Kazimierz Wielki (1310-1370)

Ludwik Węgierski (1326-1382)

Jadwiga (1371-1399)

Władysław Jagiełło (1351-1434)

Władysław Warneńczyk (1424-1444)

Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492)

Jan Olbracht (1459-1501)

Aleksander Jagiellończyk (1461-1506)

Zygmunt Stary (1467-1548)

Zygmunt August (1520-1572)

Henryk Walezy (1551-1589)

Stefan Batory (1533-1586)

Zygmunt III Waza (1566-1632)

Władysław IV (1595-1648)

Jan Kazimierz (1609-1672)

Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673)

Jan III Sobieski (1629-1696)

August II Sas (1670-1733)

Stanisław Leszczyński (1677-1766)

August III Sas (1696-1763)

Stanisław August Poniatowski (1732-1798)
2010-04-05T19:34:22+02:00
Mieszko I ok. 963-992
Bolesław 1 Chrobry 992-1025
Mieszko II 1025-1034
Kaziierz I Odnowiciel 134-1058
Bolesław II Śmiały 1058-1079
Władysław I Herman 1079-1102
Bolesław III Krzywousty 1102-1138
Władysław II Wygnaniec 1138-1146
Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173
Mieszko II Stary 1173-1177, 1191, 1195, 1199-1020
Kazimierz II Sprawiedliwy 1177-1194
Leszek Biały 1194-1199, 1202-1227
Władysław III Laskonogi 1202, 2027-1228, 1230
Henryk Brodaty 1228-1229, 1232-1238
Konrad Mazowiecki 1229-1232, 1241-1242
Bolesław
V Wstydliwy 1243-1279
Leszek Czarny 1279-1288
Przemysł II 1290-1291, 1295-1296
Wacław II 1291-1305
Władysław Łokietek 1306-1333
Kazimierz II Wielki 1333-1370
Ludwig Węgierski 1370-1382
Jadwiga 1384-1399
Władysław II Jagiełło 1386-1434
Władysław II Warneńczyk 1434-1444
Kazimierz IV Jagiellończyk 1447-1492
Jan I Olbracht 1492-1501
Aleksandr Jagiellończyk 1501-1506
Zygmunt I Stary 1506-1548
Zygmunt II August 1548-1572
Henryk Walezy 1573-1574
Stefan Batory 1576-1586
Zygmunt III Waza 1587-1632
Władysław IV Waza 1632-1648
Jan Kazimierz 1648-1668
Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1673
Jan III Sobieski 1674-1696
August II Mocny 1679-1706, 1709-1773
Stanisław Leszczyński 1704-1709,1733-1736
August III Sas 1773-1763
Stanisław August Poniatowski 1764-1795
licze na naj ;)
2010-04-05T19:47:48+02:00
Mieszko I - 966 - 992
Bolesław Chrobry - 992 - 1025
Mieszko II - 1025 - 1031, 1032-1034
Bezprym - 1031-1032
Kazimierz Odnowiciel - 1034 - 1058
Bolesław Śmiały - 1058- 1079
Władysław Herman - 1079-1102
Zbigniew ( jako najstarszy z książąt dzielnicowych) 1102- 1107
Bolesław Krzywousty - 1107 - 1138
Władysław Wygnaniec - 1138-1146
Bolesław Kędzierzawy - 1146-1173
Mieszko Stary - 1173-1177 i 1191 i 1198-1199 i 1199-1202
Kazimierz Sprawiedliwy - 1177 - 1191 i 1191 - 1194
Leszek Biały - 1194-1198 i 1199 i 1202- 1210 i 1211-1227
Władysław Laskonogi- 1202 i 1227-1229
Mieszko Plątonogi 1210-1211
Konrad Mazowiecki - 1229-1232
Henryk Brodaty - 1232-1238
Henryk Pobożny- 1238 - 1241
Bolesław Wstydliwy 1243 - 1279
Leszek Czarny 1279 - 1288
Henryk Prawy 1288- 1290
Przemysł II - 1290-1291
Wacław II 1291- 1305
Wacław III 1305-1306
Władysław Łokietek - 1306-1333 ( od 1320 jako król)
Kazimierz Wielki - 1333 - 1370
Ludwik Andegaweński - 1370 - 1382
Jadwiga - 1382 - 1399 ( od 1386 wraz z Władysławem Jagiełło)
1386 - 1434 - Władysław Jagiełło
1434 - 1444 - Władysław Warneńczyk
1447 - 1492 - Kazimierz Jagiellończyk
1492 - 1501- Jan Olbracht
1501 - 1506- Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary - 1506 - 1548
Zygmunt August - 1548 - 1572
Henryk Walezy - 1573-1575
Henryk Batory - 1576 - 1586
Zygmunt III Waza 1587- 1632
Władysław IV - 1632 - 1648
Jan Kazimierz - 1648 - 1668
Michał Korybut Wiśniowiecki - 1669 - 1673
Jan III Sobieski - 1674- 1696
August II Mocny - 1697 - 1706 i 1709 - 1733
Stanisław Leszczyński - 1706 - 1709 i 1733- 1736
August III Sas - 1733 1763
Stanisław August Poniatowski - 1764- 1795