Chemia nowej ery klasa 1 gimnazjum
(zrób tyle ile umiesz)

zad.6 str.10
Przeczytaj uważnie regulamin pracowni chemicznej na s.6., a następnie uzupełnij tekst.

Do pracowni uczniowie wchodzą razem z ............... Każdy z uczniów zajmuje........................miejsce. [Po rozpoczęciu lekcji nauczyciel zapowiedział że uczniowie poprowadzą ciekawe doświadczenie chemiczne i mają postępować zgodnie z ............................................................ Nauczyciel przypomina że ............................. wykonywać eksperymentów i innych prac które nie wchodzą w zakres doświadczenia. uczniowie pamiętają również przestrogi nauczyciela że wszystkie substancje stosowane do doświadczenia należy traktować jak..................... Nauczyciel poleca uczniom aby sprawdzili zapach jednej z substancji przez........................... Uczennica ogrzewając substancje w probówce pamiętała że ...................... Skierowała więc wylot probówki w ................................ stronę gdyż z lewej strony stała koleżanka obserwójąca przebieg doświadczenia. Wszyscy wykonują doświadczenie zgodnie z instrukcją i na przeznaczonych do tego celu ...................... Po zakończeniu lekcji uczniowie sprzątają ponieważ ......................................... Jest przerwa śniadaniowa ale w pracowni nie wolno .................................. Nauczyciel przy wyjściu przypomina jeszcze że z pracowni nie wolno .............................................................

zad.8 str.14

W zlewce znajdują się trzy niemieszające się ciecze o gęstościach: I - 0,785 g/cm3 II- 1,023 g/cm3 i III- 1,480 g/cm3. Wpisz na liniach wartość gęstości odpowiadające poszczególnym cieczom.

zad. 41 str. 27

Proszę tylko rysunek (dodaj do załącznika) DZIĘKUJĘ

zad.42 str.27

podkreśl właściwości tlenu

Stan skupienia :
gazowy
ciekły
stały

Barwa:
bialy
bezbarwny
żółty

Zapach:
duszący
charakterystyczny
bez zapachu

rozpuszczalność w wodzie:
dobrze sie rozpuszcza
praktycznie nierozpuszczalny
słabo się rozpuszcza


zad.43 str.27

chcę tylko przykład b
b) napisz słownie przebieg reakcji chemicznej, wskaż substraty i produkty. Sformułuj wniosek.
zapisz przebieg reakcji chemicznej:
wniosek:

zad.53 str. 31
Połącz nazwy gazów szlachetnych oznaczone cyframi z ich zastosowaniami oznaczonymi literami.

1. Krypton
2. neon
3. ksenon
4. hel

a. telewizory plazmowe
b. reaktory jądrowe
c. lampy stroboskopowe
d. technika oświetleniowa (żarówki i lampy jarzeniowe)
e. gaz nośny w balonach, składnik gazów anestezjologicznych

zad.65 str.34

Napisz jaka właściwość substancji spowodowała efekt widoczny na fotografii. Podaj przykłady występowania tego zjawiska w życiu codziennym.

właściwości:
przykłady występowania:
daje naj.....
plees na jutro
pilne

1

Odpowiedzi

  • mori
  • Początkujący
2010-04-05T19:35:25+02:00
Zad.6 str.10
Przeczytaj uważnie regulamin pracowni chemicznej na s.6., a następnie uzupełnij tekst.

Do pracowni uczniowie wchodzą razem z .NAUCZYCIELEM/OPIEKUNEM. Każdy z uczniów zajmuje..SWOJE..miejsce. [Po rozpoczęciu lekcji nauczyciel zapowiedział że uczniowie poprowadzą ciekawe doświadczenie chemiczne i mają postępować zgodnie z ....PRZEPISAMI BHP....... Nauczyciel przypomina że NIE MOŻNA wykonywać eksperymentów i innych prac które nie wchodzą w zakres doświadczenia. uczniowie pamiętają również przestrogi nauczyciela że wszystkie substancje stosowane do doświadczenia należy traktować jak...TRUCIZNĘ..... Nauczyciel poleca uczniom aby sprawdzili zapach jednej z substancji przez........................... Uczennica ogrzewając substancje w probówce pamiętała że ...................... Skierowała więc wylot probówki w ...STRONĘ PRAWĄ/PRZECIWNĄ..... stronę gdyż z lewej strony stała koleżanka obserwójąca przebieg doświadczenia. Wszyscy wykonują doświadczenie zgodnie z instrukcją i na przeznaczonych do tego celu .STANOWISKACH... Po zakończeniu lekcji uczniowie sprzątają ponieważ ......................................... Jest przerwa śniadaniowa ale w pracowni nie wolno ....JEŚĆ ANI PIĆ Nauczyciel przy wyjściu przypomina jeszcze że z pracowni nie wolno .............................................................

zad.8 str.14

W zlewce znajdują się trzy niemieszające się ciecze o gęstościach: I - 0,785 g/cm3 II- 1,023 g/cm3 i III- 1,480 g/cm3. Wpisz na liniach wartość gęstości odpowiadające poszczególnym cieczom.

zad. 41 str. 27

Proszę tylko rysunek (dodaj do załącznika) DZIĘKUJĘ

zad.42 str.27

podkreśl właściwości tlenu

Stan skupienia :
GAZ


Barwa:

bezbarwny


Zapach:
BEZWONNY

rozpuszczalność w wodzie:
SŁABO ROZPUSZCZALNY W WODZIE


zad.43 str.27

chcę tylko przykład b
b) napisz słownie przebieg reakcji chemicznej, wskaż substraty i produkty. Sformułuj wniosek.
zapisz przebieg reakcji chemicznej:
wniosek:

zad.53 str. 31
Połącz nazwy gazów szlachetnych oznaczone cyframi z ich zastosowaniami oznaczonymi literami.

1. Krypton d. technika oświetleniowa (żarówki i lampy jarzeniowe)

2. neon c. lampy stroboskopowe
3. ksenon b. reaktory jądrowe
4. hel e. gaz nośny w balonach, składnik gazów anestezjologicznych

a. telewizory plazmowe

zad.65 str.34

Napisz jaka właściwość substancji spowodowała efekt widoczny na fotografii. Podaj przykłady występowania tego zjawiska w życiu codziennym.

właściwości:
przykłady występowania:

JAKA TO FOTOGRAFIA? CO TO ZA SUBSTANCJA?

55 3 55