1.Przekątna kwadratu jest równa 10 cm. Oblicz pole tego kwadratu.
Narysuj rysunek pomocniczy!!!!


2.Jedna przekątna rombu ma długość 24,6cm, a druga jest trzy razy krótsza. Oblicz pole tego rombu. Wykonaj rysunek pomocniczy !!!

Błagam.. Dobre rozwiązywania!! I koniecznie rysunki do załączników!!!!!!!!!!!!!!!!!11

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T19:27:04+02:00

1
10 cm * 10cm * 1/2 = 100 cm * 1/2 = 50 cm
Odp: Pole kwadratu wynosi 50 cm
2
e=24,6cm
f=24,6 / 3 cm =8,2cm
P = 1/2 *24,6 * 8,2 cm^2 = 100,86 cm^2

2 1 2
2010-04-05T19:35:13+02:00
Zad.1
a√2=10cm /*√2
2a=10√2cm /:2
a=5√2cm
P=(5√2)²=50cm²

zad.2
e=24,6cm
f=24,6:3=8,2
P=e×f÷2
P=24,6×8,2÷2
P=100,86m²

rysunki do 1 i 2 zadania w załączniku jak cos to pisz na pw:)
2010-04-05T19:52:57+02:00
Zad.1.
P=d² * 1/2
d=10 cm
P= 10² * 1/2 = 50 cm²

zad.2
P=e*f*½
e=24,6 cm
f=1/3e
f= 24,6 : 3 = 8,2 cm
P=e * f = 24,6 * 8,2 * ½= 100,86 cm²