Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T20:08:57+02:00
SZTETTER (profesor)

S. Żeromski Syzyfowe prace, bohater epizodyczny; nauczyciel języka polskiego w klerykowskim gimnazjum. W obawie przed utratą posady (ma liczną rodzinę) nie uczy właściwie swojego przedmiotu. Jest cichy i wygląda na człowieka, który ciągle się boi. Można się domyślać, że został odpowiednio "pouczony" przez władze gimnazjum. Jego lekcje są nudne i monotonne. On sam czuje się w szkole jak niepotrzebny intruz. Nie dba o to, by zachęcić swych uczniów do nauki ich ojczystego języka, a ponieważ jest to przedmiot nadobowiązkowy, na jego lekcjach jest zwykle tylko kilku chłopców. Źle spełnia obowiązki nauczyciela, nie stać go na odwagę, sam w głębi duszy czuje się Polakiem, ale nie potrafi wzbudzić uczuć patriotycznych u swoich uczniów. Robi to na jego lekcji Bernard Zygier, udowadniając profesorowi, że nie wszyscy nauczyciele i uczniowie przyjęli postawę bierności i uległości wobec zaborców. Wywołuje to u profesora wielkie wzruszenie.
2 5 2