Odpowiedzi

2013-12-23T15:21:45+01:00
Rodzaje twardości wody
***twardość węglanowa, tzw przemijająca, określa ona zawartość węglowodanów wapnia i magnezu
***twardość ogólna, odpowiada całkowitej zawartości jonów wapnia i magnezu (ale także innych jonów metali powodujących twardość wody)
***twardość niewęglanowa, odpowiada różnicy między twardością ogólną a twardością węglanową, określa ona zawartość takich jonów jak Cl⁻, S²⁻ i innych rozpuszczalnych soli wapnia i magnezu

Sposoby usuwania twardości wody:
***twardość węglanową można usunąć poprzez gotowanie, zachodzą wówczas reakcje:
Ca(HCO₃)₂ ⇒ CaCO₃∨ + CO₂∧ + H₂O
Mg(HCO₃)₂ ⇒ MgCO₃∨ + CO₂∧ + H₂O
***inne metody:
- dekarbonizacja za pomocą wapna lub kwasu solnego
- zmiękczanie metodą wapienno-sodową lub fosforanową
- pozbywanie się twardości za pomocą wymieniaczy jonowych, tzw jonitów 

13 4 13