Rozwiąż nierównośc 5(2-3x)≤ 3(2-x) podaj najmniejszą liczbę naturalną spełniajaącą tę nierównośc.

3. Rozwiąż nierówność 0,5(1-x)>0,3(8-x). Podaj największą liczbę całkowitą spełniającą tę nierówność.

4. Rozwiąz nierówność 3(2-jedna trzecia x)+5(2-3x)>0 Podaj trzy liczby, które nie spełniają tej nierówności

21. w 52 kg pszenicy znajduje sie 5% zanieczyszczeń. Ile kilogramów zanieczyszczeń należy usunąć, aby zanieczyszczenie zmniejszylo sie z 5 % do 1,2%?

20. Kwotę 130 000 zł wpłacono na dwie roczne lokaty, w dwóch różnych bankach. Oprocentowanie w jednym banku wynosiłó 2,2% podatku, okazało sie, że otrzymano 88zł więcej niż gdyby ulokowano wszystkie pieniądze na 2,3% w trzecim banku. Jakie kwoty wpłącono na te lokaty?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T20:02:15+02:00
Rozwiąż nierównośc 5(2-3x)≤ 3(2-x) podaj najmniejszą liczbę naturalną spełniajaącą tę nierównośc.

5(2-3x)≤ 3(2-x)
10 - 15x ≤ 6 - 3x
4 ≤ 12x
x ≥ ⅓

liczba 1

3. Rozwiąż nierówność 0,5(1-x)>0,3(8-x). Podaj największą liczbę całkowitą spełniającą tę nierówność.

0,5(1-x)>0,3(8-x)
0,5 - 0,5x > 2,4 - 0,3x
-1,9 > 0,2x
x < -9,5

liczba -9

4. Rozwiąz nierówność 3(2-jedna trzecia x)+5(2-3x)>0 Podaj trzy liczby, które nie spełniają tej nierówności

3(2- ⅓x)+5(2-3x)>0
6 - x + 10 - 15x > 0
16 - 16x > 0
16 > 16x
x < 1

liczby: 2, 5, 10

21. w 52 kg pszenicy znajduje sie 5% zanieczyszczeń. Ile kilogramów zanieczyszczeń należy usunąć, aby zanieczyszczenie zmniejszylo sie z 5 % do 1,2%?

5% = 0,05
0,05 * 52 = 2,6kg <-------- tyle jest zanieczyszczeń

1,2% = 0,012
0,012 * 52 = 0,624kg <---------- tyle chcemy żeby było

2,6 - 0,624 = 1,976 kg <---------- tyle musimy usunąć

20. Kwotę 130 000 zł wpłacono na dwie roczne lokaty, w dwóch różnych bankach. Oprocentowanie w jednym banku wynosiłó 2,2% podatku, zaś w drugim 2,5% . Po naliczeniu odsetek, z uwzględnieniem 20% podatku, okazało sie, że otrzymano 88zł więcej niż gdyby ulokowano wszystkie pieniądze na 2,3% w trzecim banku. Jakie kwoty wpłącono na te lokaty

80% ( 2,2% * x + 2,5%(130000-x) ) = 80% (130000 * 23%) + 88
0,8(0,022x + 0,025*130000 - 0,025x) = 0,8*130000*0,023 + 88
0,8(-0,003x + 3250) = 2480
-0,0024x + 2600 = 2480
0,0024x = 120
x = 50000zł <----------- w pierwszym banku

130000-50000 = 80000zł <--------- w drugim banku
13 5 13