Wypisz przykłady środków stylistycznych (zapisz Autora oraz Tytuł Wiersza) (zaznacz wersy o ile to konieczne).
Każdy przykład może być z innego wiersza.
alegoria-
anafora-
animizacja-
antyteza-
apostrofa-
archaizm-
epiitet-
hiperbola-
kontrast-
metafora-
neologizm-
aksymorom(?)-
onomatopeja-
personifikacja-
peryfraza-
porównanie-
powtórzenie-
przerzutnia-
pyt. retoryczne-
wykrzyknienie-
wyliczenie-
zdrobnienie-
zgrubienie-

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T21:43:34+02:00
Alegoria- w wierszu "testament mój" juliusza Śłowacjiego alegorią losów ojczyzny jest walczący z falami okręt.
anafora-Jednego serca! tak mało tak mało
Jednego serca trzeba mi na ziemi /Asnyk sonet/
animizacja-
antyteza- moc truchleje, ogień krzepnie Franciszek Karpiński Pieśń o Narodzeniu pańskim
apostrofa- Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie Jan Kochanowski Na Zdrowie
archaizm-
epiitet- ziemio polska Roman Brandstaetter Biblio ojczyzno moja
hiperbola-
kontrast-
metafora- Blask dwojga oczu które mnie spętały (?) Sonety do Laury LXI francesco Petrarca
neologizm-Żuki grały jej potrupne świerszcze Bolesław Leśmian Ballada bezludna
aksymorom(?)-
onomatopeja-
personifikacja-
peryfraza-
porównanie- sen osłaniają jak liść róży Janina Brzostowska Jeśli masz czyjeś serce
powtórzenie-
przerzutnia- w ciebie wrastam
radością, smutkiem Gawęda o miłości ziemi ojczystej Wisława Szymborska
pyt. retoryczne- mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono ? Tren V Kochanowski
wykrzyknienie-
wyliczenie-
zdrobnienie-
zgrubienie-

reszty nie znalazłam lub nie wiedziałam co to jest :) Mam nadzieje że pomogłam!
14 3 14