1. Jaką drogę przebędzie łyżwiarz mający szybkość początkową 10m/s do chwili zatrzymania, jeżeli współczynnik tarcia łyżew o lód wynosi 0,02 ?

2. Z równi pochyłej o kącie nachylenia α zsuwa się ciało. Współczynnik tarcia ciała o równię wynosi f. Oblicz prędkość końcową ciała u podnóża równi jeśli wiesz, że rozpoczęło swój ruch będąc na wysokości h.

3.Wózek o masie 200kg poruszał się z prędkością 3m/s . Na wózek wskoczył człowiek o masie 50 kg z taką prędkością ze wózek zmniejszył swoją prędkość o 1m/s . Jaki był zwrot i wartość prędkości człowieka przed wskoczeniem na wózek ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T20:23:42+02:00
Jak sa jakies bledy lub pytania to pisz... zalacznik... najlepiej bobierz na dysk zeby powiekszyc...
1 5 1
2010-04-05T21:27:30+02:00
Zad 1

g=10m/s²
V=10m/s
μ=0,02
T=μ*Q
Q=m*g
p=m*V
p=T*t
S=V*t/2

wyjaśnienie symboli:
T - siła tarcia
Q - ciężar (siła nacisku)
p - pęd
t - czas

obliczenie:

m*V=T*t
m*V=μ*Q*t/:m
V=(μ*Q*t)/m
V=μ*g*t
t=V/μ*g

S=V*t/2
S=V*(V/μ*q)/2 = V²/(2*μ*g)=(10m/s)²/(2*0,02*10m/s²) = 100m²/s²/0,4m/s² = 250m


zad 2

Dane:
α,f,h,g

Szukane:
V

obliczenie:

sinα=h/S
S=V*t/2
T=f*Q
p=m*V
p=T*t
m*V=T*t
t=m*V/T

sinα=2*h/V*t
sinα=(2*h*T)/(m*V*V)
sinα=(2*h*f*Q)/(m*V²)
sinα=(2*h*f*g)/V²
V²=(2*h*f*g)/sinα
V=√(2*h*f*g/sinα)zad 3

m1=200kg - masa wózka
V1=3m/s - prędkość wózka
m2=50kg - masa człowieka
V3=2m/s - prędkość wózka z człowiekiem
V2=? - prędkość człowieka

rozwiązanie:
od końca:
pprzed - pęd przed zdarzeniem
ppo - pęd po zdarzeniu
ppo=(m1+m2)*V3=(200kg+50kg)*2m/s=250kg*2m/s=500kgm/s
pprzed=ppo
pprzed=p1+p2
p2=pprzed-p1
p2=m2*V2
m2*V2=pprzed-p1
V2=(pprzed-p1)/m2

p1=m1*V1=200kg*3m/s=600kgm/s
V2=(500kgm/s-600kgm/s)/50kg=-100kgm/s/50kg=-2m/s
Ten "-" (minus) oznacza przeciwny zwrot do zwrotu wózka.
Czyli odp: Człowiek poruszał się z prędkością 2m/s i miał przeciwny zwrot do zwrotu wózka.
1 5 1