1. Wymień czynniki, które wpływają na rozmieszczenie chowu zwierząt w Polsce.

2. Podaj regiony intensywnego chowu bydła i trzody chlewnej w Polsce.

3. Na podstawie różnych źródeł informacji podaj przykłady innych niż opisane w temacie zwierząt gospodarskich hodowanych w Polsce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T07:50:47+02:00
1.odpowiednie warunki; wystarczająca ilość łąk, pastwisk, paszy(jedzenie)
2.
bydło- Nizina Podlaska, Nizina Mazowiecka, wsch. część Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Wielkopolskiego.

trzoda chlewna- Pojezierze Wielkopolskie, Nizina wielkopolska, Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie
3.( nie wiem jakie masz opisane zwierzęta w temacie ale wymiennie kilka;konie, krowy, świnie,kury, indyki,gęsie,
9 2 9