1. Omów funkcje, jakie spełnia las w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce Polski.
2. Scharakteryzuj lesistość mazowsza.
3. Wymień gatunki ryb poławianych w wodach lądowych i w Bałtyku oraz określ ich znaczenie dla gospodarki żywnościowej i przemysłu Polski.
4. Wyjaśnij, dlaczego w ostatniej dekadzie drastycznie zmniejszyły się połowy ryb morskich w Polsce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T08:25:22+02:00
1.las spełnia wiele funki;
-drzewa produkują tle
-Wyręb drzew służy jako materiał do produkcji;mebli,papieru i tektury, sklejki i płyt
2.leśnictwo mazowieckie jest bardzo słabo rozwinięte.
3. gatunki;
dorsze, śledzie, szproty, karp, pstrąg, sandacz, lin, łosoś, szczupak,
Polskie społeczeństwo spożywa bardzo mało ryb w stosunku do inny krajów np. Jeden polak w ciągu roku spożywa 5kg, a w Japonii spożycie ryb na jednego mieszkańca wynosi aż 40 kg.
4.połowy zmniejszyły się z powodów takich jak;
-wprowadzenie limitu połowu
-wprowadzenie opłat za możliwość łowienia na wodach terytorialnych inny państw
-zanieczyszczenie wód
- zmniejszenia ilości ryb w morzu wskutek przełowieniapozdrawiam ;)
1 1 1