Napisz pracę na jeden z wybranych tematów:
1. "człowiek wobec cierpienia"-porównaj sposób ukazania tego motywu w trenie XVII i innych znanych z cyklu utworów Jana Kochanowskiego oraz biblijnej księgi Hioba.
2. Analizując i interpretując tren IX i inne wybrane z cyklu utwory udowodnij, że Jan Kochanowski prowadzi spór z filozofią stoicką.
3. Analizując kompozycję pieśni XIX z Ksiąg Wtórych wskaż użyte argumenty oraz środki stylistyczne. Czy pieśń można nazwać dydaktycznym przemówieniem??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T08:28:35+02:00
W Trenie IX poeta przywołuje poglądy stoików,które sam jeszcze niedawno podzielał.Owa mądrośc,która miałabyc receptą na wszelkie "frasunki",w sytuacji w której znalazł się poeta,jest niewystarczająca,dla ukojenia bólu i cierpienia po stracie ukochanej Urszulki.Stoicy głosili,że należy zachowac dystans wobec nieszczęścia jak i wielkiej radości.Uważali bowiem,że taką postawę można osiągnąc poprzez rozum.Nie należy ulegac emocjom,gdyż wówczas człowiek przestaje byc wolnym w pełni.Niestety postawa ta okazała się niemożliwa do realizacji przez Kochanowskiego.Poczuł się on taki sam jak zwykli,prości ludzie,którzy z wielką siłą przeżywają nieszczęścia,jakie ich spotykają.
Podobnie jest w Trenie X,gdzie poeta wyaża zwątpienie w istnienie życia pozagrobowego.Zawarte są w nim pytania o miejcse gdzie przebywa jego ukochana córeczka,a na które nie otrzymuje on odpowiedzi.Prosi ją by ukazała mu się we śnie,czy to jako cień czy mara,byleby tylko pocieszyc jego strapioną duszę,by miał śwoadomośc,że jednak gdzieś tam żyje.
Najgłębiej kryzys ukazany jest w Trenie XI-gdyż nie wie co ma czynic,nie panuje już nad uczuciami,nie potrafi kierowac się rozsądkiem.
Dopiero Tren XIX przynosi ukojenie w bólu,gdy we śnie widzi swą matkę i córeczkę.Powraca do równowagi,zaczyna ufac Bogu,jest świadom,że nie tylko radośc ale także smutek i cierpienie jest wpisane w nasze życie.

Przepraszam za literówkę,ale nie wszystkie litery mogę napisac poprawnie.