Rozwiąż nierównośc 5(2-3x)≤ 3(2-x) podaj najmniejszą liczbę naturalną spełniajaącą tę nierównośc.

3. Rozwiąż nierówność 0,5(1-x)>0,3(8-x). Podaj największą liczbę całkowitą spełniającą tę nierówność.

4. Rozwiąz nierówność 3(2-jedna trzecia x)+5(2-3x)>0 Podaj trzy liczby, które nie spełniają tej nierówności

21. w 52 kg pszenicy znajduje sie 5% zanieczyszczeń. Ile kilogramów zanieczyszczeń należy usunąć, aby zanieczyszczenie zmniejszylo sie z 5 % do 1,2%?

20. Kwotę 130 000 zł wpłacono na dwie roczne lokaty, w dwóch różnych bankach. Oprocentowanie w jednym banku wynosiłó 2,2% podatku, okazało sie, że otrzymano 88zł więcej niż gdyby ulokowano wszystkie pieniądze na 2,3% w trzecim banku. Jakie kwoty wpłącono na te lokaty?

3

Odpowiedzi

2010-04-05T20:16:45+02:00

5(2-3x)≤ 3(2-x)
10-15x≤ 6-3x
10-6≤ -3x+15x
4≤ 12x / :12
1/3 ≤ x
odp. 1/3

3.
0,5(1-x)>0,3(8-x)
1/2 - 1x/2 > 24/10 - 3x/10
5/10 - 24/10 > - 3x/10 + 5x/10
-19/10 > 2x/10 /*10
-19 > 2x /:2
-9,5 > x
odp. 10

4.
3(2-jedna trzecia x)+5(2-3x)>0
6-x+10-15x>0
16>16x /:16
1>x
odp.2,3,4
8 3 8
2010-04-05T20:21:16+02:00
5(2-3x)≤ 3(2-x)
10-15x≤6-3x
-15x+3x≤6-10
-12x≤-4 /:(-12)
x>_1/3
Najmniejsza liczba spełniająca tą nierówność to 1/3

0,5(1-x)>0,3(8-x) /*10
5(1-x)>3(8-x)
5-5x>24-3x
-5x+3x>24-5
-2x>19 /:(-2)
x mniejsze od -9 1/2
Największa liczba to -9

3(2-jedna trzecia x)+5(2-3x)>0
6-x+10-15x>0
-x-15x>-6-10
-16x>-16 /:(-16)
x mniejsze od 1
Liczby które nie spełniają tej nierówności to np. 2,3,4

21. w 52 kg pszenicy znajduje sie 5% zanieczyszczeń. Ile kilogramów zanieczyszczeń należy usunąć, aby zanieczyszczenie zmniejszylo sie z 5 % do 1,2%?

52kg=100%
x =5%
x=52*5:100
x=2,6 kg

5%=2,6 kg
1,2%=x
x=1,2*2,6:5
x=0,624 kg

2,6 kg-0,624 kg =1,976 kg
Trzeba usunąć 1,976 kg zanieczyszczeń.8 3 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T20:45:16+02:00
1)
5(2-3x)≤3(2-x)
10-15x≤6-3x
-12x≤-4 /:(-12)
x≥⅓
Odp. Najmniejszą liczbą spełniającą ten warunek jest ⅓
3)
0,5(1-x)>0,3(8-x)
0,5-0,5x>0,24-0,3x /*100
50-50x>24-30x
-20x>-26 /:(-20)
x<1,3
Odp.Największą liczbą spełniającą ten warunek jest 1,3
4)
3(2-⅓x)+5(2-3x)>0
6-x+10-15x>0
-16x>-16 /:(-16)
x<1
Odp. Liczby: 1,2,3 nie spełniają tego warunku
23 4 23